هتل پارمین

شهرک صنعتی طوسrss
کارخانجات و کارگاه های تولیدی و صنعتی مشهد