پایگاه انتقال خون مهر مشهد

Abutaleb Boulevard,Mashhad,Razavi Khorasan Province
عرض جغرافیایی: 36.325214 | طول جغرافیایی: 59.594734

پایگاه انتقال خون مهر مشهد

\r\n

تلفن تماس: ۰۵۱.۳۷۲۹۳۱۴۴