ضررات مواد تزریقی بدنسازی

 عوارض سوء مصرف مواد نیروزا یا استروئیدهای آنابولیک

 استروئيدهاي آنابوليک يا داروهاي آنابوليک يا مواد نيروزا، براي اولين بار در دهة 1930 ساخته شدند و در پزشکي موارد استفادة اندک دارند. در سال 1939، Ruzicka  و  Butenandt بعلت سنتز تستوسترون در آزمايشگاه، برندة جايزة نوبل شيمي شدند. موضوع مورد بحث اين نوشتار مصرف پزشکي اين داروها نيست، بلکه سوء مصرف اين داروها است که بدون تجويز پزشک و در مقادير زياد مورد استفاده قرار مي گيرند. استفاده از داروهاي آنابوليک در افراديکه از نظر پزشکي نيازي به آن ندارند اصلاً توصيه نمي شود و پر عارضه است، و تجويز نابجاي آنها در خانمها نيز عوارض عديده اي به همراه خواهد داشت.

امروزه سوء مصرف اين داروها در سه گروه بيشتر ديده مي شود:

1. افراديکه جهت بدن سازي و افزايش تودة عضلاني بدن از اين داروها استفاده مي کنند.

2. ورزشکارانيکه جهت افزايش نيروي خود اين داروها را مورد استفاده قرار مي دهند که در اصطلاح به آن دوپينگ مي گويند.

3. افراد لاغر و ضعيف که به اميد افزايش اشتها، وزن و نيروي جسماني روي به اين داروها مي آورند.

اين داروها کلاً دو نوع اثر در بدن دارند (هم در مرد و هم در زن): 1. اثرات مردانگي که شامل تحريک غدد چربي پوست و ايجاد جوشهاي جلدي، افزايش موهاي ناحية عانه، سينه، پشت و دستها و پاها، کلفت شدن صدا، بزرگ شدن کليتوريس در خانمها، مهار هورمونهاي جنسي و ايجاد اختلال در باروري. 2. اثرات متابوليکي که عبارتند از، تحريک مغز استخوان و افزايش تعداد گلبولهاي قرمز و افزايش توليد پروتئين. تمامي داروهاي آنابوليک داراي هر دو اثر هستند ولي نسبت متفاوت است. به عنوان مقايسه هورمون تستوسترون اثرات مردزائي و متابوليکي يکساني دارد که بصورت 1:1  نشان داده مي شود. اين نسبت در ساير داروهاي آنابوليک که در کشور ما مورد استفاده قرار مي گيرند، به قرار زير مي باشد (اثرات متابوليک : اثرات مردزائي):

تستوسترون 1:1

متيل تستوسترون 1:1

فلوکسي مسترون 1:2

اکسي متالون 1:3

اوکساندرولون 1:3 تا 1:13

ناندرولون 1:2 تا 1:4

در پزشکي از اثرات متابوليکي اين داروها بيشتر در بيماران سرطاني که تحت شيمي در ماني هستند، استفاده مي شود. گاهاً در موارد نادر در کم کاري غدد جنسي در مردان نيز تجويز مي شوند.

اين داروها به 3 شکل مورد استفاده قرار مي گيرند: خوراکي، تزريقي، و جلدي. نوع خوراکي تستوسترون اگر به مدت طولاني مصرف شود، منجر به آسيب کبدي مي گردد. مصرف نوع خوراکي تستوسترن (متيل تستوسترون) در دنيا منسوخ شده است.

 

 

عوارض داروهاي آنابوليک

استفادة طولاني مدت و يا مقادير زياد از اين داروها براي سلامتي خطرناک است. بسياري از اين عوارض در مردان و زنان مشترک هستند، ولي اين داروها عوارض وابسته به جنس هم دارند که در زير توضيح داده خواهند شد:

1. اين داروها فشار خون را افزايش مي دهند، و اين افزايش در افراديکه از قبل داراي فشار خون هستند، بيشتر است.

2. داروهاي آنابوليک سبب کاهش چربي مفيد خون و افزايش چربي مضر خون مي شوند.

3. اين هورمونها، بويژه تستوسترون، وقوع بيماريهاي قلبي عروقي را زياد مي کنند. از عوارض قلبي عروقي مي توان از افزايش ضخامت بطن چپ قلب، نامنظمي ضربان قلب، نارسائي قلب، حملات قلبي و مرگ ناگهاني قلبي نام برد.

4. داروهاي آنابوليک بعلت تحريک غدد چربي پوست، سبب ايجاد يا تشديد جوشهاي پوستي مي شوند.

5. مقادير زياد از اين داروها به شکل خوراکي سبب آسيب به کبد مي شوند. بعضي از انواع اين هورمونها سبب افزايش بروز سرطان کبد نيز مي گردند. در تعدادي از ورزشکاران، سرطان کبدي ناشي از اين داروها گزارش شده است.

6. داروهاي آنابوليک مغز استخوان را تحريک کرده و سبب افزايش تعداد گلبولهاي قرمز خون مي شوند، در نتيجه غلظت خون افزايش مي بابد.

7. عامل طاسي هورمونهاي مردانه است. در خانمها چون مقادير سرمي اين هورمونها اندک هستند، در نتيجه دچار طاسي موي سر نمي شوند. مصرف داروهاي آنابوليک سبب تشديد طاسي در مردان و ايجاد طاسي در زنان مي شود

8. يک عده عوارض مختص مردان مي باشند که بالقوه خطرناک هستند. آنها عبارتند از:

الف. مقداري از هورمون تستوسترون در بدن مردان تبديل به هورمون استراديول (هورمون زنانه) مي شود، اين هورمون سبب افزايش رشد سينه ها و بزرگي سينه‌ها در مرد مي شود.

ب. توليد هورمون تستوسترون توسط بيضه ها تحت تأثير مستقيم غدة هيپوفيز در مغز مي باشد. تستوسترون سبب مهار ترشح هورمونهاي غدة هيپوفيز شده و منجر به ايجاد اختلالات جنسي در مردان مي شود که در اصطلاح به آن کم کاري غدد جنسي نيز مي گويند.

ج. بيضه ها محل توليد اسپرم هستند. توليد اسپرم توسط بيضه‌ها تحت تأثير هورموني به نام FSH است که توسط غدة هيپوفيز ترشح مي شود. هورمون تستوسترون و هر داروي ديگري که خواص تستوسترون را دارد، بشدت سبب مهار ترشح هورمون ‌FSH توسط هيپوفيز مي گردد. مصرف طولاني مدت اين داروها داراي يک عارضة بسيار خطرناکي است که آنهم کوچک شدن بيضه‌ها است. در اين مردان بيضه‌ها تقريباً از بين رفته و توليد اسپرم به صفر مي رسد و مرد قدرت باروري خود را از دست مي دهد. متأسفانه در اين مرحله کمک چندان زيادي نمي توان به بيمار کرد، ولي اگر در مراحل اوليه مراجعه کنند، تا حدود زيادي مي توان جلوي تحليل رفتن بيضه ها را گرفت. بنده زوجهاي زيادي را ديده‌ام که قدرت باروري شوهر بعلت مصرف مقادير زيادي از اين داروها در دورانيکه مجرد بوده است آسيب ديده و پس از ازدواج بعلت ناباروري مرد، کار به جدائي کشيده شده است. بدين جهت توصيه مي شود، مردانيکه به مدت طولاني از اين داروها استفاده کرده‌اند، تحت بررسيهاي لازم قرار گيرند.

د. در مردان رشد پروستات رابطة مستقيم با هورمون تستوسترون دارد. در مردانيکه از اين هورمونها استفاده مي کنند، رشد پروستات تسريع مي شود و سبب ايجاد مشکلات اداري مي گردد. متأسفانه سرطان پروستات در مردان شايع بوده و بسياري از آنها نيز بصورت مخفي هستند، يعني فرد اطلاع از وجود سرطان پروستات در خود را ندارد. هورمونهاي آنابوليک از جمله تستوسترون هم مي توانند بروز سرطان پروستات را افزايش دهند و هم اينکه در صورت وجود سرطان پروستات، رشد آنرا تسريع نمايند.

 

 

9. يک عده عوارض هم هستند که در خانمها بيشتر خود نمائي مي کنند

الف: مصرف اين هورمونها بشدت سبب افزايش موهاي زايد بدن مي شود.

ب: مصرف طولاني مدت هورمونهاي آنابوليک سبب بزرگي کليتوريس، کوچک شدن سينه ها و بهم خوردن عادت ماهيانه مي شود.

ج: هورمونهاي آنابوليک در خانمها نيز سبب مهار شديد غدة هيپوفيز شده و آن منجر به عدم ساخته شدن فوليکول، اختلال در تخمک گذاري و ناباروي زن مي گردد.

د: در صورت استفاده از داروهاي آنابوليک توسط خانمهاي حامله، اگر جنين دختر باشد بصورت پسر و اگر جنين پسر باشد، بصورت دختر تکامل مي يابد و سبب ايجاد مشکلات عديده مي گردد.

بزرگي کليتوريس، کلفت شدن صدا و کوچک شدن سينه ها در خانمها، عوارضي هستند که غير قابل برگشت مي باشند.

10. يک عده عوارض هم در جوانانيکه در سن بلوغ از اين داروها استفاده مي کنند، ديده مي شوند:

الف: هورمونهاي استروئيدي سبب بسته شدن زودرس اپيفيز استخوانها شده و در نتيجه قد فرد کوتاه باقي مي ماند. قد دخترانيکه در سنين پائين عادت ماهيانه مي شوند، کوتاه باقي مي ماند.

ب: مصرف هورمونهاي استروئيدي سبب زودتر ظاهر شدن صفات جنسي ثانويه مي گردد.

11. مصرف طولاني مدت اين داروها سبب بروز علائم رواني بصورت تهاجم، خشونت، افسردگي، خودکشي و حتي وابستگي داروئي مي شود.

اگر فردي بيش ازيک نوع از اين هورمونها را همزمان مصرف نمايد، عوارض بيشتر و شديدتر خواهند بود

در پايان لازم است چند نکته جهت اطلاع خوانندگان گرامي به عرض برسانم. مورد مصرف پزشکي داروهاي آنابوليک خيلي اندک است، ولي متأسفانه در جامعه ما سوء مصرف اين داروها نسبتاً زياد است. مصرف اين داروها در افراديکه از نظر پزشکي نياز به آن ندارند، بويژه در مردان مثل سمّ عمل مي کند. نکتة بسيار مهم اين است که در رسانه ها بويژه شبکه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنت، داروهاي مقوي و نيروزا که ادعا مي شود گياهي هستند، بصورت وسيع تبليغ مي شوند. بسياري از اين داروهاي به اصطلاح گياهي، مقاير خطرناکي از انواع هورمونهاي آنابوليک دارند که فرد بدون آگاهي از وجود اين ترکيبات، اقدام به مصرف آنها مي نمايد، و در دراز مدت تنها چيزيکه عايد وي مي شود، عوارض خطرناک اين داروها خواهد بود. به ياد داشته باشيد هر فرديکه سابقة مصرف طولاني مدت و يا مقادير زيادي از اين داروها دارد بايد مورد بررسي قرار گيرد تا در صورت لزوم، اقدامات لازم بعمل آيد.